Line URL
Line URL
Line URL

ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS


ผ่านไปอย่างประทับใจ กับกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมขาย Singha Mortar Experience รุ่นที่ 2

ผ่านไปอย่างประทับใจ กับกิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมขาย Singha Mortar Experience รุ่นที่ 2 ณ บริษัท ไวท์คลาวน์ สำนักงานใหญ่ โดยเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆจาก สิงห์ มอร์ตาร์ และ สัมมนาหัวข้อแนะนำเทคนิคการขาย ทางผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไวท์คลาวน์ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นน่าประทับใจ แล้วพบกันใหม่ในหลักสูตร Singha Mortar Experience รุ่นที่ 3 ครับ

Tags : รุ่นที่ 2, ไวท์คลาวน์,

Rizki Sadig