Line URL
Line URL
Line URL
Line URL
ผลิตภัณฑ์แนะนำ
RECOMMEND PRODUCTS

SP03P

ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรพรีเมี่ยม นวัตกรรมเฟล็กซิเบิ้ล นาโน เทคโนโลยี

งานฉาบอิฐมวลเบา สูตรเฟล็กซิเบิ้ล นาโน เทคโนโลยี คุณภาพผนังระดับพรีเมี่ยม

SP03F

ปูนฉาบอิฐมวลเบา สูตรละเอียด

งานฉาบผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท ที่ต้องการผิวหน้าละเอียด ผสมไฟเบอร์พิเศษ

SM02

ปูนก่ออิฐมวลเบา

งานก่อผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท

ST02

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง คุณภาพสูง

งานปูกระเบื้องแผ่นใหญ่ขนาด 60x60 ซม.ขึ้นไป กระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องดินเผา, กระเบื้องแกรนิตโต้, กระเบื้องหินอ่อน, แกรนิต, หินธรรมชาติ และงานปูสระว่ายน้ำ

ST01

กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง ขนาดมาตรฐาน

งานปูกระเบื้องขนาดไม่เกิน 60x60 ซม. กระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องดินเผา และกระเบื้องแกรนิตโต้

SK01

สกิมโค้ท สีเทา

งานฉาบผิวบาง สีเทา ก่อนทำการทาสี งานฉาบผนังคอนกรีต, ฝ้าเพดาน, ท้องพื้นคอนกรีต, แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์

SK02

สกิมโค้ท สีขาว

งานฉาบผิวบาง สีขาว ก่อนทำการทาสี งานฉาบผนังคอนกรีต, ฝ้าเพดาน, ท้องพื้นคอนกรีต

SM03

กาวก่ออิฐมวลเบา สิงห์ม่วง 5 ดาว

งานก่อผนังอิฐมวลเบาทุกประเภท เหนียวพิเศษ